Η καλλιτεχνική διάσταση της εικαστικοπαιδαγωγικής διαδικασίας