ΚΥΡΑ! 35χ35χ95εκ


«Κυρά»
Χρησιμοποιώ την πέτρα, το μάρμαρο το σμάλτο ως βασικά υλικά για να δηλώσω ένα δυναμικά ζωντανό περιβάλλον. Το έργο «Κυρά» αναπτύσσεται κατακόρυφα σε οριζόντιες ζώνες, αφορά σε μία ανοικτή φόρμα, όπου ο θεατής συμμετέχει στην διαδικασία ολοκλήρωσής του έργου, αφού καλείται να περιηγηθεί γύρω από αυτό και να δει κάθε του όψη.
Στη ζώνη πάνω από τη βάση φαίνονται τρεις διαφορετικοί τύποι καραβιών: Ένας υδραίικος βαρκαλάς που συσχετίζεται με τις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων του νησιού (την αλίευση, αλλά και τη συλλογή σφουγγαριών). Ένα μπρίκι στην είσοδο του λιμανιού, που μαρτυρεί το ιστορικά ένδοξο παρελθόν της Ύδρας. Αλλά και το πρώτο ατμόπλοιο (υδραίικης ιδιοκτησίας) του ελληνικού Στόλου, με φόντο την ανοικτή θάλασσα .
Στη συνέχεια εικονίζεται τμήμα από την είσοδο του λιμανιού της Ύδρας, ενώ στη κορυφή σχηματίζεται η μορφή της ανθρώπινης φιγούρας όπως έχει εδραιωθεί στη μνήμη μας και τη συνείδηση μας να στέκει αγέρωχη, ατενίζοντας τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον. Όλα τα στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους αποτελούν ένα σώμα.
Η ανθρώπινη φιγούρα καλείται να διαφυλάξει το πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. «Στηρίζει» και στηρίζεται από αυτό.