Κείμενα-Άρθρα
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα», 2015

Ατομικό ίχνος, συλλογικό πεδίο